Skip to content

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Menu
Menu

MK 20


MK 20

Kontejner na ochranu životního prostředí 

Při konstrukci tohoto kontejneru pro sběr a dočasné skladování přepravních obalových materiálů, které obsahují kapalné nebezpečné látky nebo odpady, byla zohledněna maximální bezpečnost. Kontejner má pevné, utěsněné stěny a na jednom konci dvoukřídlé dveře otevírané směrem ven. Dno tvoří záchytná vana, která je určena k zachycení a shromáždění případných kapalin, které lze následně vypustit utěsněnou trubkou pomocí kohoutu umístěného na levé straně kontejneru. Odnímatelná podlaha umístěná na horní části záchytné vany je vyrobena z pozinkovaného svařovaného ocelového roštu. Pokud jsou tedy dodržovány předpisy, nemůže dojít ke znečištění životního prostředí žádným nebezpečným odpadem, který by mohl během dočasného skladování uniknout.

 Při návrhu byly respektovány následující právní předpisy a normy:

chemická bezpečnost: Zákon XXV z roku 2000, rozhodnutí ministerstva zdravotnictví č. 44/200. [XII.27].

nakládání s odpady: Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb: Zákon XLIII z roku 2000, rozhodnutí vlády č. 98/2001. [VI. 15].

Havárie s nebezpečnými látkami: Zákon LXXIV z roku 1999

požární ochrana: Zákon XXXI z roku 1996, rozhodnutí ministerstva vnitra č. 2/2002 [l.23] a 35/1996. [XII. 29].

Mezinárodní přeprava nebezpečných věcí po veřejných komunikacích: Maďarská národní norma MSZ 9936