Kontejnerová škola na Haiti

Školní budova se dvěma třídami byla otevřena poblíž Port-au-Prince (Haiti) na základě pověření
humanitární organizace v zemi postižené zemětřesením.