Plomby

Securetape
Bezpečnostní páska
Popis:

Bezpeční páska se může použit stejným způsobem jako tradiční balicí pásky.
                                               
IMO labels
Samolepky pro označení nebezpečné zboží

Samolepky pro označení nebezpečných materiálů a zboží

  • Označování podle platných mezinárodních předpisů
  • Rozměry podle normy
  • Kompletní sortiment
  •